نقطه امن | بلاگ

نقطه امن

تعرفه تبلیغات در سایت

بارها گفته ام... باز هم می گویم. خیابان انقلاب من را ناراحت میکند...خیلی زیاد و آهنگ های انقلابی ایتالیایی گوش دادن در تمام مسیر انقلاب تا خانه بدترش میکند... این مترو لعنتی سراپا ماتم است...

نقطه امن من بالای تپه ملّی است جایی که کاج های فراوان دارد و تمام برادران نداشته ام از فراز آن پیدا هستند... جایی که می توان با آرامش سوگواری کرد و میوه ی کاجی را ساعت ها در میان انگشتان چرخاند. 

 و با وجود آن که هیچ کس نیست می توان احساس دلگرمی کرد از حضور تمام آشنایان به ظاهر بیگانه...

نقطه ی امنم تنها چیزیست که باقی میماند سال ها و سال ها...

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت: 16:08